Branża LPG chce obniżki opłaty zapasowej


Polska Izba Gazu Płynnego zwróciła się z wnioskiem do Ministerstwa Gospodarki w sprawie obniżenia wysokości opłaty zapasowej. Izba postuluje wprowadzenie nowelizacji rozporządzenia Ministra Gospodarki 10 grudnia 2014 r. w sprawie określenia stawek opłaty zapasowej (Dz. U. 2014 poz. 1812). Miałaby ona dotyczyć obniżenia wysokości opłaty zapasowej z obecnych 99 PLN/tonę do 76 PLN/tonę.

 

Paweł Bielski, Wiceprezes Rady Polskiej Izby Gazu Płynnego we wniosku postulował konieczność zredukowania wysokości opłaty, co uzasadniał utrzymywaniem się ceny ropy na rynkach światowych na poziomie 60 dolarów za baryłkę i niżej, podczas gdy przedmiotowe rozporządzenia opierają się na cenie baryłki w wysokości 90 dolarów. 

 

Zdaniem PIGP obniżona stawka opłaty będzie wystarczająca do zrealizowania celów, jakie na Agencję Rezerw Materiałowych nakłada ustawa o zapasach ropy naftowej a jednocześnie obniżenie obciążenia finansowego powinno wpłynąć na zwiększenie konkurencyjności paliwa LPG i dodatkowo stymulować rozwój gospodarczy.