Polska Izba Gazu Płynnego

ADRES DO KORESPONDENCJI:

ul. Gwiaździsta 13 m. 134

01-651 Warszawa

KRS 0000208795
NIP 6191341180

e-mail: pigp@pigp.pl
tel.: 22 833 07 02

Janusz Szczepański
Dyrektor
tel kom: 601279750

SIEDZIBA:

ul. Żwirki i Wigury 51 m. 46

02-091 Warszawa