Ministerstwo Gospodarki

Departament Ropy i Gazu

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Niniejszym w imieniu Polskiej Izby Gazu Płynnego zwracam się z wnioskiem o nowelizację rozporządzenia Ministra Gospodarki 10 grudnia 2014 r. w sprawie określenia stawek opłaty zapasowej (Dz. U. 2014 poz. 1812). Proponowana przez PIGP nowelizacja miałaby dotyczyć obniżenia wysokości opłaty zapasowej z obecnych 99 PLN/tona do 76 PLN/tona. Proponowana przez PIGP wysokość została wyliczona przy zastosowaniu algorytmu, którego Ministerstwo Gospodarki używało w trakcie prac nad ww. rozporządzeniem. Wniosek uzasadniamy utrzymywaniem się ceny ropy na rynkach światowych na poziomie 60 dolarów za baryłkę i niżej, podczas gdy przedmiotowe rozporządzenia opierają się na cenie baryłki w wysokości 90 dolarów. Przypominamy również deklarację złożoną przez Departament Ropy i Gazu na odbywającym się w dniu 04.12.2014 r. publicznym wysłuchaniu projektu rozporządzenia. Opłata zapasowa w proponowanej przez nas wysokości jest wystarczająca do zrealizowania celów, jakie na Agencję Rezerw Materiałowych nakłada ustawa o zapasach ropy naftowej.

Od czasu prac nad nowelizacją ustawy cena ropy spadła średniookresowo o 30% (z 90 na 60 USD za baryłkę), kurs dolar wzrósł o 10% (z 3,40PLN/USD na 3,79USD). W związku z tym opłata powinna spaść o 30% z powodu ceny ropy (z 99 do 69 PLN) a następnie zostać podniesiona o wzrost kursu, tj. 10% do 76 PLN. A zatem stawka nowej opłaty dla LPG wynosić powinna nie więcej niż 76 PLN. Zamiast 810 mln PLN dla na zakup paliw i sfinansowanie zadań art. 21b ust 10 i 11 wystarczy 624 mln PLN.

Jednocześnie obniżenie opłaty zapasowej dla tak popularnego paliwa jak LPG będzie stanowiło dodatkowy stymulator rozwoju gospodarczego kraju przynosząc obniżenie kosztów nie tylko kierowcom, ale też przedsiębiorcom wykorzystującym gaz do celów grzewczych, a także 4,5 mln gospodarstw domowych używającym gazu w butlach. Proponujemy, aby zmiana weszła w życie od II kwartału br. W wypadku konieczności złożenia dodatkowych informacji przedstawiciele Polskiej Izby Gazu Płynnego pozostają do dyspozycji Ministerstwa Gospodarki.

 

Z poważaniem
Paweł Bielski
Wiceprzewodniczący Rady Polskiej Izby Gazu Płynnego